BAMBOO WINE ไวน์ไผ่

ชมภาพที่ถูกบันทึกไว้ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2018 ของชาวบ้านในหมู่บ้านต้าหลิ่ว ตำบลหลงจี๋ อำเภอหลงเซิ่ง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของประเทศจีน ที่มีชื่อเสียงในเรื่องไม้ไผ่ และไวน์ไผ่ในช่วงหลายปีมานี้

โดยภาพที่เห็นอยู่นี้ เป็นภาพของชาวบ้านที่เจาะรูบนต้นไผ่ แล้วใส่ไวน์เข้าไปเพื่อดำเนินการหมัก ใช้เวลา 3-4 เดือน ก่อนจะมาเก็บไวน์ไปจากต้นไผ่ (เป็นการนำเอาไวน์ หรือ สุรา มาหมักครั้งที่2ในต้นไผ่) หมักไวน์ในต้นไผ่ จะทำให้มีกลิ่นหอมของไผ่พร้อมรสนุ่มละมุนลิ้นที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ และนำไปวางจำหน่าย กลายเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไม่น้อยในปัจจุบัน.

ข้อมูลจาก news.cn ecns.cn

BAMBOO WINE ไวน์ไผ่
BAMBOO WINE ไวน์ไผ่
BAMBOO WINE ไวน์ไผ่
BAMBOO WINE ไวน์ไผ่
BAMBOO WINE ไวน์ไผ่
BAMBOO WINE ไวน์ไผ่
BAMBOO WINE ไวน์ไผ่

วิธีการทำ ไวน์ไผ่ (BAMBOO WINE)

เครื่องมืออุปกรณ์ และ วัตถุดิบ
1.สว่านไฟฟ้า หรือสว่านมือ พร้อมดอกสว่านขนาดเล็ก
(แนะนำขนาดไม้จิ้มฟัน)
2.สลิ้งฉีดยาพร้อมเข็ม (ให้เท่ากับหรือเล็กกว่า ดอกสว่าน )
3.ไวน์ เบียร์ เหล้า ตามต้องการที่จะใช้หมักในต้นไผ่
4.ลิ้มไม้เพื่อปิดรู (แนะนำเป็นไม้จิ้มฟัน)
5.ที่ตอกลิ้มเพื่อปิดรู จะเป็นมีด ค้อน ท่อนไม้
6.เลือกต้นไผ่ที่ต้องการ จากข้อมูลที่ได้มา อายุไผ่ประมาณ 1 ปีขึ้นไป
ต้นไผ่ที่ใช้หมักได้ทุกชนิด (ยิ่งพันธุ์ไหนลำใหญ่ข้างในกลวง)ก็จะใส่ได้เยอะ

ขั้นตอนและวิธีทำ
1.ใช้สว่านเจาะรูด้านบนเฉียงลง 45องศา ของป้องที่จะนำไวน์ไปใส่ป้องเว้นป้อง
2.นำสลิ้งใส่ไวน์ที่ต้องการแล้วฉีดเข้าไปในป้องไม้ไผ่ให้เต็ม
3.นำลิ้มไม้ที่เตรียมไว้มาปิดรูและตอกให้แน่น
4.หมักทิ้งไว้ประมาณ 3-4 เดือน

  • สามารถนําไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า
  • รสชาติและสีของไวน์จะขึ้นอยู่กับไวน์แต่ละชนิดที่นำไปหมัก
  • หมักไวน์ในต้นไผ่ จะทำให้มีกลิ่นหอมของไผ่พร้อมรสนุ่มละมุนลิ้นที่เป็นเอกลักษณ์

พาไปชมรวมรูปภาพและวีดีโอของ ไวน์ไผ่ (BAMBOO WINE)

Kreuangdeum: Bamboo Wine ไวน์ไม้ไผ่ EP003

Kreuangdeum: Bamboo Wine ไวน์ไม้ไผ่ EP003

Posted by เครื่องดื่ม on Thursday, 25 July 2019
แบ่งปัน